PL-ABOP opent volkswinkel voor Nickerianen

De Pertjajah Luhur (PL) heeft wederom haar sociaal karakter bewezen . Afgelopen zaterdag heeft Paul Somohardjo, de voorzitter van de Sociale Partij, middels het knippen van de lint, haar eerste PL/ABOP volkswinkel geopend aan de Sint Jozefstraat in Nickerie. De volkswinkels in de diverse districten zijn een initiatief van de PL en de ABOP.

De samenleving van Nickerie kan hier terecht voor betaalbare basis levensmiddelen. Deze volkswinkel zal ook fungeren als een distributiecentrum,zegt Somohardjo. Dit houdt in dat dit centrum ook de andere volkswinkels in Nickerie, Wageningen en omgeving zal voorzien van goederen. Na dit centrum, zullen er meerdere volkswinkels door de PL en ABOP worden geopend in het rijstdistrict. Ook in Nickerie zal dezelfde handelswijze gehanteerd worden als in Paramaribo en Wanica. Volgens de partij- voorzitter zijn de prijzen van de goederen vastgesteld op basis van een minimale winstmarge. Middels de volkswinkels beoogt de PL niet alleen de burgers te helpen aan goedkope goederen, maar ook om de ongebreidelde prijsverhogingen van de producten in de winkels tegen te gaan. “Het dient als controle en moet stabiliserend werken’’.Volgens Somohardjo is het geenszins de bedoeling om de andere winkels te beconcurreren. De prijzen die de volkswinkels hanteren moeten door de overige winkels als een richtprijs gezien worden.

De PL heeft een NV, genaamd Volksimpex in het leven geroepen om basis levensmiddelen aan te schaffen. Tevens zijn er 5000 aandelen á Srd 1000,- en 50.000 aandelen á Srd 100,- in omloop gebracht. Een ieder is in staat om een aandeel of aandelen te kopen, zegt Somohardjo. Het maatschappelijk kapitaal van Volksimpex bedraagt 10 miljoen en met dat geld zal de sociale partij de goederen zelf importeren. Thans is de partij voor de aanschaf van de producten aangewezen op bevriende importeurs die de producten tegen groothandelsprijzen verkopen aan de PL.

De minister van Binnenlandse Zaken tevens partijtopper, Bronto Somohardjo geeft aan dat het streven erop gericht is om vooral in deze tijd van crisis, zeker een 50-tal PL/ABOP volkwinkels landelijk te openen om het volk tegemoet te komen. “We starten een moeilijk jaar, maar ik geloof dat als wij dit jaar doorkomen, wij met zijn allen er wel uitkomen”. Volgens minister Somohardjo is de PL een sociale partij en dat wordt met de volkswinkels wederom geëtaleerd. Volgens President Santokhi moet een ieder helpen om Suriname uit deze benarde impasse te halen en volgens de PL- partijtopper is dit de hulp vanuit de PL-ABOP samenwerking aan het volk om zo bij te dragen aan het herstel van Suriname.

De afgelopen week werd er een PL/ABOP volkswinkel in Moengo geopend. Aanstaande zaterdag zal er in het district Wanica en wel op Domburg met alle voortvarendheid wederom een PL/ABOP volkswinkel bijkomen.