#STEMPERTJAJAHLUHUR

PERTJAJAH LUHUR

DE PARTIJ DIE NOOIT SLAAPT

COUNTDOWN TO A BETTER FUTURE

PERTJAJAH LUHUR DNA KANDIDATEN 2020

Andy Atmodimedjo Paramaribo
Martha Djojoseparto Wanica
Jo-Ann Sampono Para
Robert Soentiek Paramaribo
Fifi Sarmo Wanica
Evert Karto Commewijne
Monica Anomtaroeno Wanica
George Tarsa Paramaribo
Ian Ramadhin Paramaribo
Nasier Eskak Wanica
Tjark Muringen Paramaribo
Asroef Mohabbad Paramaribo

WE WANT CHANGE

HET LAATSTE NIEUWS.....

EVENEMENTEN

_______________________________________
  1. The Day Of Pertjajah

    December 5

WE WANT STABILITY

FILOSOFIE

De filosofie van Pertjajah Luhur is gestoeld op de gedachte van Gotong Royong.

Gotong Royong, “onderling hulpbetoon” of “mensen helpen mensen”, is het unieke culturele bindmiddel dat onafgebroken de rotsvaste overtuiging van Pertjajah Luhur vormt.

Bewust van de kracht hiervan, gaat de politieke partij Pertjajah Luhur voor een “Surinamers voor Suriname”en wordt de nadruk gelegd op “Samen Vooruit”. Suriname ontwikkelen is een dynamische samenwerking tussen overheid en haar burgers, zo ook collectieve inspanningen van burgers onderling.

Het nationale belang van algemene welvaart en welzijn vormt hierbij de drijfveer. Optimale beleving van democratie, rechts- en wetshandhaving, burgerlijke vrijheid, veiligheid, goede en betaalbare gezondheidszorg, onderwijs, eenheid en vooruitgang vormen daarin absolute waarden.

VISIE

Pertjajah Luhur gelooft in de oprechte wilskracht van elke Surinamer om ons land tot grote hoogte te brengen.

Suriname groeit hiermee uit tot een solide sociale rechtsstaat met een sterke democratische beleving, een sociaal sterke samenleving met een florerend ondernemersklimaat gestuwd door een faciliterende overheid en een gedreven burgerij die zowel op creatieve als innovatieve en verantwoorde wijze de natuurlijke hulpbronnen aanwendt en een sterke marktpositie heeft, in het bijzonder in de regio.

MISSIE

De partijfilosofie en de visie van Pertjajah Luhur zijn gericht op herstel en ontwikkeling van Suriname en vormen de drijfveren voor de missie van de partij om de door haar gestelde doelen op korte-, middellange- en lange termijn te realiseren.

PIJLERS

1. Democratie en Bestuur

2. Vernieuwende en gezonde economie

3. Sociale Samenhang

4. Duurzame leefomgeving

WE WANT JUSTICE

ONZE FOCUSGEBIEDEN

Sociale Zekerheid

Wij staan voor sociale zekerheid voor ALLE Surinamers.Want iedereen heeft recht op een veiligheid en zekerheid

Lokale Economie

De bakermat van een succesvolle economie is een sterke en diverse productiesector.

Medische Voorzieningen

Het algemene niveau van een samenleving is af te lezen aan de beschikbare medische voorzieningen.

Vrouwenrechten

Zoals u van een moderne partij als de Pertjajah Luhur mag verwachten staat de positie vrouw gelijk aan die van de man.

Buitenlands Beleid

Een goed buitenlands beleid is van wezenlijk belang voor Suriname, wij willen de vooraanstaande positie die Suriname had weer terug.

Onderwijs

Een goed en geolied onderwijssysteem is de garantie voor de continuiteit van Suriname.

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ALLE PL ONTWIKKELINGEN?

REGISTREERT U ZICH DAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

SINDS 1998 STRIJDEND VOOR EEN BETER SURINAME

DAADKRACHT

UNITED WE STAND

INTEGER

GELIJKHEID

VERNIEUWEND

NATIONALE LEIDER

De Pertjajah Luhur staat voor:

PL POLL

Bent u het eens met het gevoerde monetaire beleid onder Bouterse I en II?

View Results

Loading ... Loading ...
0

DNA Kandidaten

0

District Kandidaten

0

Ressort Kandidaten

CONTACT US

PARTIJCENTRUM PERTJAJAH LUHUR

MANGROVESTRAAT 3

BEEKHUIZEN – PARAMARIBO

SURINAME

+597 - 1234567

info@pertjajah.sr

UNITED WE STAND

Bebarengan Kita Kuwat