Pertjajah Luhur, het Coroniaans stiefkind

Pertjajah Luhur voorzitter Paul Somohardjo heeft een engelengeduld als het gaat om het district Coronie. Begonnen als jonge politicus, die door de legendarische Pengel is ontdekt, kent hij de zweepslagen van het propagandawerk in het kokosdistrict Coronie. Sedert het bestaan van de PL in de jaren negentig, heeft de partij nooit een zetel behaald. De partij is telkens als een geduldig stiefkind teleurgesteld in de hoop op een parlementaire vertegenwoordiging van Coronie. “Maar we keren de Coronianen onze rug niet toe,” zei Somohardjo afgelopen donderdag 30 september bij de installatie van de PL Districtsbestuurleden ten huize van familie Dipopawiro aan de Soembaredjostraat. Dit met inachtneming van de Covid-19 protocollen.

De PL voorzitter durft te stellen dat het kokosdistrict wel vaker voor andere partijen heeft gekozen, die de beloftes niet waar hebben kunnen maken. “En nu ook niets kunnen betekenen voor de opbouw en ontwikkeling van het district, ongeacht ze in de coalitie zaten of zoals nu in de oppositie,” onderstreept Somohardjo. Hij is zich er terdege van bewust, dat om een zetel te behalen in dit distrikt, de handen in één moeten worden geslagen en het beter is dat in combinatie verband te doen. “Hier in Coronie kan geen ene partij, alleen winnen. “ Alleen in eenheid kunnen we winnen”. Ook stond de PL voorzitter even stil bij de huidige economische situatie. Hij weet dat een ieder een financieel moeilijke tijd meemaakt, maar verzekerde dat het land hieruit zal komen.

Kathleen Dipopawiro, de trekker van de PL in Coronie was zeer ingenomen met de aanwezigheid van zovelen. Haar oproep naar de aanwezigen was, om de PL een kans te geven in Coronie en dat kan volgens haar alleen, als er samen gebundeld wordt en de Coronianen de partij volledig ondersteunen. “Dan alleen kunnen er veranderingen en vernieuwingen komen in het distrikt”. Willen wij Coronie tot grotere hoogte brengen, dan moeten wij geloof hebben in ons zelf en de PL”, aldus Dipopawiro.

Eerder zijn in Nickerie, Saramacca en Para door de PL, Districtsbestuursleden geinstalleerd, als voorbereiding op de PL Hoofdbestuursverkiezingen in 2023 en de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2025.