PL voorzitter: “In eensgezindheid optrekken voor wederopbouw partij”

Versplintering binnen de Javaanse gemeenschap, heeft ervoor gezorgd dat die groep bij de verkiezingen van mei 2020, een wrange smaak van heeft overgehouden. In elk district is zetelverlies geleden, op Commewijne na. De les die de Pertjajah Luhur hieruit leert is om de eenheid onder de Javaanse Surinamers nu al, weer bij elkaar te smeden. In dit kader is de partij reeds geruime tijd bezig met de herstructurering van de interne organisatie. PL voorzitter Paul Somohardjo heeft het afgelopen weekeind in Nieuw Nickerie en Wageningen ressortsbestuurleden geïnstalleerd. Primair doel is om de partij intern te versterken en ook het voortbestaan ervan te garanderen en continueren, welke uiteindelijk ten goede moet komen aan de algemene ontwikkeling van heel Suriname. Jusuf Dipowirono is de trekker van het ressort Nieuw Nickerie, terwijl Jennefer Sajat dat is voor het ressort Wageningen.

“De partij kan alleen groeien,” volgens Somohardjo, “als alle Javanen samenbundelen en in eensgezindheid optrekken voor de wederopbouw van de partij.” Hiermee hoopt de ‘partij die nooit slaapt’ bij de verkiezingen van 2025, op zetelwinst.

De installatie van de districts- en ressortsbestuursleden is een aanloop naar herstructurering, herstel, verjonging en voortbestaan van de PL. De nieuwe bestuursleden hebben samen met de kernen, bij de bestuursverkiezingen van de partij in 2023 en tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2025 een immens belangrijke taak.

Een subdoel welke de PL-voorman aan de nieuwbakken ressortsbestuursleden meegaf is om mensen te mobiliseren, om terug te keren naar hun politieke huis. “Ook mensen die nog geen politiek huis hebben, mogen zich bij de PL aan te sluiten, want iedereen wordt binnen de PL gelijkwaardig behandeld”. Een ander opdracht die zij meekregen is om in allerijl te werken, zodat binnen twee weken tijd, in deze ressorten de PL-volkswinkels geopend kunnen worden.

Op dit moment is het voor de Pertjajah Luhur belangrijk dat iedereen ongeacht politieke kleur gezond blijft voor de wederopbouw van Suriname. De grote uitdaging voor iedereen is om het Corona Virus het hoofd te kunnen bieden. Somohardjo is scherp in zijn oproep: “Hou je aan de MOHANA regels en laat je vaccinberen!”