PL werkt gestaag door aan wederopbouw

De Pertjajah Luhur (PL) is bezig met de transformatie om jongeren een belangrijkere rol van betekenis te geven binnen de structuren van de partij. Voorzitter Paul Somohardjo is het menens dat deze herstructurering en wederopbouw van de PL niet alleen belangrijk voor 2025 is, maar ook voor het voortbestaan van de partij. In dit kader zijn er reeds districtsbestuursleden geïnstalleerd in Nickerie, Coronie, Sarmacca, Para en recent nog Paramaribo. Deze installatie voltrok zich vrijdag 1 oktober in het PL Centrum te Beekhuizen.

PL- voorzitter, Paul Somohardjo legde bij de installatie van de leden uit, dat de belangrijkste taak van de distriktsbesturen is om te helpen met de coördinatie en het formeren van ressortsbestuursleden. Het is de gezamenlijke taak van de distriktsbestuurs- en ressortsbestuursleden om kernen op te sporen die zich willen inzetten voor de realisatie van de partij idealen en de algehele ontwikkeling van het land.. Echter ligt de uiteindelijke besluitvorming bij de partijraad.

Met een blik naar de toekomst is Somohardjo zich ervan bewust dat de ouderen binnen de partij hun kennis en ervaring zullen moeten overdragen aan de jongeren, “want zij zijn de toekomst van morgen.” Nu al blijkt dat bij de verkiezingen van 2025 voor 90% zal bestaan uit jongeren.“De jongeren zullen in 2025 bepalen, wie dit land gaat regeren”.

Bronto Somohardjo secretaris van de PL-partijraad, verduidelijkt dat de PL een daadkrachtige partij die doet wat ze zegt. Belangrijk is dat de PL weer haar oude glorie terugkrijgt. Dit kan volgens hem alleen waargemaakt worden als er in eenheid samengewerkt wordt om de boodschap van de partij duidelijk over te brengen naar de kiezer. “De PL is een partij, die saamhorigheid stimuleert en het motto hanteert ‘no man left behind’. Dat wil zeggen, dat de partij voor een ieder klaar staat om te helpen”. Behalve dit werkt de partij dag en nacht en stimuleert zij daarnaast ook klein ondernemerschap. Volgens Somohardjo Jr. heeft de PL als partij nog een lange weg af te leggen. Maar hij is ervan verzekerd dat de PL erin zal slagen en zelfs grootser zal worden dan voorheen. Aan de die-hard PL’ ers vroeg hij, om de terug gekeerde leden de ondersteuning te geven en ze te omarmen.