Divali boodschap

Divali is de viering van de overwinning van het goede op het kwade en wordt ook wel het lichtjesfeest genoemd. Het wordt dit jaar tijdens de nieuwe maan in de maand van Asvin gevierd. Het feest is gewijd aan Maha Lakshmi, de Godin van licht, voorspoed, geluk, succes, wijsheid en welvaart. Het is een belangrijke religieuze feestdag binnen het Hindoeïsme dat door miljoenen Hindoes over de hele wereld met vreugde en ingetogenheid wordt gevierd.

Onze hindu broeders en zusters vieren deze dag door s’avonds, dia’s aan te steken als symbool voor het verdrijven van het kwaad en het licht van het goede te laten schijnen. Daarom wordt voordat de dia’s worden aangestoken eerst gebeden in de vorm van het reciteren van Mantra’s. De boodschap van deze feestdag heeft een universeel karakter en staat symbool voor de overwinning van het Goede op het Kwade en het Licht op de Duisternis. Het verdrijven van de duisternis en het kwade door het licht van het goede te laten schijnen staat dus centraal tijdens het Divali-feest. Het aansteken van de dia’s symboliseert dit idee; om licht in het leven te brengen en daarmee hoop op succes en voorspoed.

Ons geliefd Suriname maakt nu donkere dagen mee, waar we samen erdoor heen moeten en proberen licht te brengen in onze situatie. “Laten wij allemaal ervan bewust zijn, dat wij samen beter in staat zijn om deze donkere dagen te verdrijven en met hard werken verder kunnen bouwen aan een betere samenleving. Behalve de moeilijke economische situatie, heeft Suriname, net als alle landen wereldwijd, ook te kampen met de Covid-19 pandemie. “Alleen in solidariteit en broederschap, kunnen wij het licht van hoop op bevrijding en geestelijke verlichting zichtbaar laten schijnen.”

Vanuit deze gedachte wenst de Pertjajah Luhur de totale Surinaamse samenleving, maar in het bijzonder onze Hindoe broeders en zusters, een Subh Divali toe.