PL Installeert Ressortsbestuurleden in Wanica

De Pertjajah Luhur (PL) is druk in de weer om in Wanica haar plaats in het politiek veld te heroveren. PL-voorzitter Paul Somohardjo, weet dat dit karwei mogelijk is om te klaren, vanwege de uitgebrachte stemmen in mei 2020, waarbij de ABOP/PL combinatie op 1 zetel kwam te staan. Daarom heeft hij deze week alvast de Ressortsbestuursleden van de ressorten Lelydorp, Koewarasan en Domburg in het partijcentrum te Beekhuizen geïnstalleerd. “Als wij de ressorten onder controle hebben, dan zijn wij zeker binnen,” zegt Somohardjo . Op zondag 24 oktober worden de overige Ressortsbestuursleden van Houttuin, de Nieuwe Grond, Kwatta en Saramaccapolder geïnstalleerd. Na de installatie van de Ressortsbestuursleden van het district Wanica, vindt eveneens de installatie plaats van Ressortsbestuursleden van het district Paramaribo en wel van de Ressorten Blauwgrond, Rainville, Munder, Welgelegen en Weg Naar Zee.

In de nieuwe opzet van de partij structuren vallen de Ressortsbestuursleden onder de Districtsbestuursleden, die zoveel als mogelijk kernen moeten mobiliseren. Dit op basis van partij ideologie van algemene groei, welvaart en welzijn in het algemeen, welke zichtbaar moeten bijdragen aan de ontwikkeling van het desbetreffend district. De partijvoorzitter roept alle PL’ers, oud PL’ers en symphatisanten van de partij op om de wederopbouw van hun partij te ondersteunen omdat voor velen hun politieke kumbatee bij PL is, want we hebben dezelfde adat, dezelfde gewoontes en het zelfde sociaal gevoel, immers PL is de sociale kracht.

Er moet volgens de PL guru, een enorme inhaalslag gemaakt worden, om middels de herstructurering van de partij, weer te schitteren als weleer. Met de aansluiting van terugkerende en nieuwe leden ziet de toekomst er beter uit, meent Somohardjo. Het streven van de partij is om voor 5 december in alle districten, de installatie voltooid te hebben. Behalve de groei van de partij, is het streven van de partij om middels deze werkarmen, de samenleving zoveel mogelijk tegemoet te komen in deze financieel moeilijke tijd, middels het opzetten van de volkswinkels en een duw in de rug te geven door het stimuleren van klein ondernemerschap.