Pertjajah Luhur zet ook in op Coronie

De Pertjajah Luhur (PL) ziet in Coronie voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om de leefbaarheid van de bewoners op te krikken. “Men moet zich niet alleen blindstaren op een job bij de overheid,” onderstreepte voorzitter Paul Somohardjo bij de opening van de PL/ABOP volkwinkel te Totness in Coronie. De opening was afgelopen zaterdag 6 november en was tevens het startsein voor de wederopbouw van het PL politiek huis in het kokos en honing district. Middels het aanbieden van goedkopere levensmiddelen, wordt een last van de Coroniaanse schouders weggehaald. Alhoewel de partij nooit een zetel in het district heeft behaald, moet volgens de PL voorzitter, samen worden gewerkt aan de opbouw van Coronie in alle facetten.

Zoals de ongeschreven traditie vereist voor goed gebruik, werd deze volkswinkel ingezegend door een voorganger en imam, omdat geloof een van de belangrijke peilers is van de PL. Daarnaast wil de partij sociale vaardigheden en klein ondernemerschap in het district stimuleren door specialistische trainingen en workshops te verzorgen. “Hierdoor kunnen ze zichzelf bedruipen en economisch zelfstandiger vooruitkomen met een dosis opgebouwde zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen,” benadrukt Somohardjo. De PL, is volgens hem, niet opzoek is naar stemmen, want de partij blijft voortbestaan met of zonder de Coronie zetels. Het enige wat hij wilt, is om samen, Coronie te laten floreren, zodat dit distrikt ook gelijkwaardig wordt aan alle distrikten.

PL-ondervoorzitter Nasier Eskak weet dat de regering Santokhi- Brunswijk, er alles aan doet om verlichting te brengen in de huidige situatie. De PL wil met deze volkswinkels daarom de samenleving tegemoet komen, welke een intitiatief is van de sociale gedrevenheid van voorzitter Somohardjo. Met het opnieuw bouwen van het politiek huis gaat de PL zich onderscheiden van de overige partijen. “En dat is het betrekken van een ieder. De activiteiten van de PL zijn daarom ook gebaseerd op de stem van het volk”, zegt Eskak.

Ook voor PL topper, Bronto Somohardjo, is Coronie een uitdaging om niet uit de weg te gaan. “We geven niet op en Coronie is het enig district waar de PL is blijven investeren, maar steeds nul op het rekest heeft gekregen.” Hij hoopt het vertrouwen van de Coroniane te kunnen winnen en dat die bij de komende verkiezingen van 2025 wordt waargemaakt. Echter is Somohardjo Jr. zich ervan bewust dat de partij nog een heel lange weg te gaan heeft.

De PL is, volgens partijtopper Uraiqit Ramsaran, een sociaal geschoeide partij die het niet alleen met de mond predict, maar ook ten uitvoer brengt. Inmiddels zijn er haast in alle districten de PL/ABOP volkswinkels opgezet. Dit is volgens Ramsaran het resultaat door het geloof en kracht van de Almachtige en geloof en motivatie van de voorzitter.

Kathleen Dipotaroeno, voorzitter distriktsbestuursleden Coronie geeft aan dat de PL / ABOP volkswinkel voor een ieder is.