PL legt ook in Saramacca stevige fundament

Pertjajah Luhur voorzitter, Paul Somohardjo heeft afgelopen donderdag, 26 augustus ook in het
district Saramacca, districts- en ressortbestuursleden geïnstalleerd. Het distriktsbestuur wordt
voorgezeten door het prominent lid, Soerindath Poeran. Ook Deepakkoemar Chitan maakt deel
uit van het distriktsbestuur. Hij begon zijn politieke loopbaan bij Pertjajah Luhur (PL), waarvoor
hij in 2010 en 2015 in het district Saramacca werd gekozen als lid was van De Nationale
Assemblée (DNA). Kort na zijn herverkiezing in 2015 stapte hij uit de PL. Chitan is inmiddels
terug gekeerd naar zijn oud politiek huis. De overige distriktsbestuursleden zijn: Marciano
Amatbakri, Aminie Amatbasar, Biswanand Bhagwat, Henry Lumsden, Robert Tembong, Juliette
Karijotaroeno, Ernest Djojodimedjo, Lientje Djodarmo en Kathlien Rodiwongso.

Met de installatie wordt alvast bouwstenen gelegd, voor een stevig fundament, voor de
wederopbouw van de partij op weg naar de verkiezingen van 2025. Met deze herstructurering en
wederopbouw van de PL, wil ze een serieuze gooi doen naar zetelwinst bij de aanstaande
verkiezingen over 4 jaren. Eerder in de week werd in Nickerie, het startsein gegeven voor de
installatie van de distrikts- en ressortbestuursleden. Samen met de kernen moeten de distrikts- en
ressortsbesturen zorgen voor de verdere ontwikkeling van het totaal district, vanuit de
basisideologie van de partij met de sociale kracht.

De Pertjajah Luhur probeert hiermee een inhaalslag te maken om de verloren zetels terug te
winnen in de verschillende districten. Volgens Somohardjo is het verlies te wijten geweest aan
de versplintering van de partij, waarbij prominente leden hun eigen politieke partij zijn gaan
oprichten. Somohardjo is ingenomen met de terugkeer van leden die de PL hadden verlaten in de
hoop op verbetering van hun situatie en dat van het land in het algemeen. Helaas zijn ze
zichtbaar misleid en een illusie rijker gemaakt, om toch vanuit hun ‘ouderlijk huis’ wederom te
werken aan de opbouw van Suriname.

Partijtopper Uraiqit Ramsaran is de politieke coordinator van Saramacca en is ingenomen met de
terugkeer van de oude leden. Hij is zich ervan bewust dat het distrikt vol potentie zit en middels
samenwerking veel meer bereikt kan worden en dat de PL hierin een significante rol kan
betekenen. Ramsaran die tevens ook de minister is van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
(SoZaVo), kent de noden van het volk en geeft aan dat hij altijd een luisterend oor heeft voor de
samenleving en zal daarom dan ook alles in het werk stellen om daar waar mogelijk, in te komen
met hulp.

Pertjajah Luhur ondervoorzitter Nasier Eskak, heeft een extra plek in zijn hart om de tot inkeer
gekomen leden weer welkom te heten. Hierdoor kan de partij weder opgebouwd worden. “Het
huis van de PL heeft altijd een plek voor een ieder, die zich kan vereenzelvigen met de ideologie
en de doelstelling van de partij. En dat is niks anders dan het volk helpen.” Eskak doet een
oproep aan alle PL’ers die thuis zijn gebleven om iedereen te accepteren en ze met respect te
behandelen die Suriname willen helpen ontwikkelen vanuit de PL doelstellingen.

Volgens de ondervoorzitter werkt de partij er steeds aan dat elk een in dit land sociale welvaart
kan hebben. Dat probeert de PL te realiseren middels het opzetten van de volkswinkels in alle
districten. Hiermee wordt een goedkoop alternatief aangeboden om spullen toch goedkoper in te
kunnen kopen.

Ajoeb Moentari die uit het PL huis was gestapt en de weg was kwijt geraakt, heeft zijn les
geleerd en is teruggekeerd om in eensgezindheid te werken aan de wederopbouw van de partij.
Hij vraagt een ieder om het verleden achter zich te laten en gezamenlijk de schouders onder het
werk te zetten, zodat de PL weer een bloeiende tijdperk tegemoet kan gaan en dienstbaar kan zijn
aan de vooruitgang van Suriname. Hij heeft het tot zijn levensmissie gemaakt om iedereen die de
partij de rug ooit had toegekeerd, weer te interesseren om zich weer aan te sluiten bij de PL