PL biedt hulp aan gezin dat huis door brand verloor

Jacintha Dipokromo bewoonde met haar man, drie kinderen en drie andere familieleden het inmiddels afgebrande woonhuis. Over het ontstaan van de brand vertelt zij dat iedereen die dag bezig was. Haar man was met jongste zoon bij een broertje aan de Laknauweg. “Ik dacht dat die tweede zoon van me in de kamer was, bezig met zijn telefoon. Nooit wetende dat hij in mijn kamer bezig was met een aansteker te spelen. Waarschijnlijk heeft hij deze aangemaakt, zo gelaten en de deur dichtgemaakt”, vermoedt ze.

Toen de huisgenoten naar buiten kwam, wilden ze even een kijkje nemen in de kamer, maar dat ging vanwege het toen al om zich heen grijpende vlammen niet. “We wilden het vuur doven, maar dat lukte niet. Zo hebben we alles verloren. We hebben heel veel verloren. Alle belangrijke papieren. We waren allemaal gebroken. Maar ik geef de moed niet op. Nu is het weer alles opnieuw bouwen”, geeft ze haar gevoelens weer. Het gezin is heel blij met alle hulp die het vanaf de brand heeft gekregen. “Ja, een paar mensen sturen kleren voor ons. We krijgen hulpen van de dc. Dus met alle beetjes wat we krijgen zijn we tevreden”, vertelt een dankbare Jacintha.

Het was afgelopen vrijdag een af-en-aan rijden van trucks die zand, stenen en andere bouwmaterialen aanleverden. Ook een tractor komt langzaam aangereden om zijn gedeelte van het werk te doen. De eerstesteenlegging vond die ochtend plaats. PL-voorzitter Paul Somohardjo woonde dit moment bij. Ook minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken was aanwezig bij dit voor de familie Dipokromo belangrijke moment. Na de inzegening vinden de werkzaamheden in versneld tempo plaats. “Ja, de partij is sociaal. In deze gevallen móeten we inkomen”, zegt Somohardjo. Hij wil de familie – en allen die een woning hebben – adviseren om na de herbouw een brandverzekering af te sluiten. Overwogen wordt om voor het eerste jaar deze verzekering voor de familie Dipokromo ook te betalen.

Het initiatief voor deze actie komt van de PL-voorzitter, die andere toppers heeft benaderd om een bijdrage te leveren. Hij hoopt echter dat andere partijleden en delen van de samenleving ook naar hun vermogen ondersteuning zullen bieden. Somohardjo erkent dat de kosten voor de herbouw heel hoog zijn. De prijzen van hout en andere bouwmaterialen zijn omhoog gegaan. De PL-voorman denkt dat ongeveer SRD 100.000 nodig zal zijn om de herbouw voor het eerste woongedeelte af te ronden.

Na de eerste steenlegging wordt er gebeden. PL-voorzitter Paul Somohardjo en minister Bronto Somohardjo wonen de plechtigheid bij. (Zie foto)

Bron: www.starnieuws.sr