Minister Ramsaran verhuist naar Saramacca

Door de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo is tijdens een op zondag 14 november 2021 gehouden structurenvergadering enkele mededelingen gedaan. In het kader van de versterking van de partij naar de komende verkiezingen toe is binnen de partij besloten, dat de huidige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran zal verhuizen naar Saramacca. Door de voorzitter is aangegeven dat dat alle districten in opmars zijn. Alleen in Saramacca gaat het nog een beetje stroef. Als coach overziet hij het politiek veld. Daarom is door hem besloten om een sterke speler van de PL naar Saramacca te doen verhuizen, die de kar in dit district zal gaan trekken.

De tweede mededeling door Somohardjo gedaan, betreft het in het vooruitzicht stellen van de ambassadepost in Venezuela door de Vice- president (Vp), Ronnie Brunswijk, vanuit zijn aandeel in de coalitie. Dhr Samiadi Gustaaf zal door de PL worden voorgedragen om die post in te vullen.

Door de PL- voorzitter is de goede vriendschapsband met de Vp nog eens benadrukt. De houding van de Vp naar de PL toe wordt bijzonder gewaardeerd, zegt de voorzitter van de PL. Verder geeft hij aan, er geloof in te hebben, dat deze vriendschap de basis vormt voor het verder uitbreiden en vergroten van de Ana Makaandi/ Gotong Royong beweging.