Viering 22 Jaardag PL

In de afgelopen periode was het moeilijkste moment voor de Pertjajah Luhur (PL) het tegengaan van de versplintering – veroorzaakt werd door de NDP in HVB-vorm – en weer eenheid binnen de partij te brengen. “Maar ik ben de Almachtige dankbaar dat velen hebben ingezien dat ze in de fout waren gegaan en dat ze terug zijn. De kunst is om het te behouden”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Hij is bijzonder dankbaar dat hij de 22e verjaardag van de partij afgelopen zaterdag heeft mogen meemaken. “Voor het eerst in de geschiedenis van de PL is bij zo een activiteit geen cent uit mijn zak gekomen. Alles is door de leden zelf bijgedragen in gotong-royong-verband en dat doet me goed. Met andere woorden: het nieuwe bestuur dat gaat komen, hoeft niet bang te zijn”, lacht Somohardjo. De verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur moeten in 2023 plaatsvinden.

Feest- en bezinningsmoment
Volgens PL-ondervoorzitter Nasier Eskak moet de verjaardag van de partij niet alleen als feestmoment worden gezien, maar ook als moment van bezinning. Omdat het erg belangrijk is dat eenieder weet waarom hij of zij behoort tot de partij. “En vanuit dat punt moet het bezinningsproces leiden tot het beseffen van je ware grootte. En als we onze ware grootte beseffen, dan weten wij hoe we het werk moeten aanpakken en waar wij moeten beginnen om te komen waar wij graag als PL willen zijn.” Eskak stelt dat de PL die fase nog doormaakt en heeft er het volste vertrouwen in dat dankzij voorzitter Somohardjo de partij op de goede weg is. De jongeren vooral moeten die aansluiting vinden om verder invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden als partijlid, hoofdbestuurslid of welke ander structuur binnen de partij.

Karakteristiek van de partij

Eskak zegt dat het land inderdaad nog in een dip zit, een nalatenschap van de vorige regering. Echter is hij ervan overtuigd, ook vanuit de functie die hij vervult als directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het land langzaam maar zeker uit die dip zal klimmen. “Dus we zitten nog steeds in de urgentiefase van negen maanden die loopt tot en met maart van volgend jaar, waar wij de nodige randvoorwaarden nu in place brengen om die transitie te kunnen maken naar die stabiliseringsfase van de economie onder andere, en ook het functioneren van de overheid. Het gaat misschien niet zo snel als hoe eenieder het zou willen. We begrijpen ook de moeilijkheden, de uitdagingen waarmee het volk te kampen heeft. Maar het volk mag verzekerd zijn dat de PL, ongeacht welke positie de partij ook mag innemen in de gegeven constellatie van regering, zich altijd zal inzetten voor het volk. En dat is het karakteristieke waarmee deze partij zich onderscheidt van anderen”, stelt Eskak.