Pertjajah Luhur

Filosofie

De filosofie van Pertjajah Luhur is gestoeld op de gedachte van Gotong Royong.

Gotong Royong, “onderling hulpbetoon” of “mensen helpen mensen”, is het unieke culturele bindmiddel dat onafgebroken de rotsvaste overtuiging van Pertjajah Luhur vormt.

Bewust van de kracht hiervan, gaat de politieke partij Pertjajah Luhur voor een “Surinamers voor Suriname”en wordt de nadruk gelegd op “Samen Vooruit”. Suriname ontwikkelen is een dynamische samenwerking tussen overheid en haar burgers, zo ook collectieve inspanningen van burgers onderling.

Visie

Pertjajah Luhur gelooft in de oprechte wilskracht van elke Surinamer om ons land tot grote hoogte te brengen.

Suriname groeit hiermee uit tot een solide sociale rechtsstaat met een sterke democratische beleving, een sociaal sterke samenleving met een florerend ondernemersklimaat gestuwd door een faciliterende overheid en een gedreven burgerij die zowel op creatieve als innovatieve en verantwoorde wijze de natuurlijke hulpbronnen aanwendt en een sterke marktpositie heeft, in het bijzonder in de regio.

Missie

De partijfilosofie en de visie van Pertjajah Luhur zijn gericht op herstel en ontwikkeling van Suriname en vormen de drijfveren voor de missie van de partij om de door haar gestelde doelen op korte-, middellange- en lange termijn te realiseren

Pijlers

1. Democratie en Bestuur
2. Vernieuwende en gezonde economie
3. Sociale Samenhang
4. Duurzame leefomgeving

Medische Voorzieningen

Het algemene niveau van een samenleving is af te lezen aan de beschikbare medische voorzieningen.

Vrouwenrechten

Zoals u van een moderne partij als de Pertjajah Luhur mag verwachten staat de positie vrouw gelijk aan die van de man.

Sociale Zekerheid

Wij staan voor sociale zekerheid voor ALLE Surinamers.Want iedereen heeft recht op een veiligheid en zekerheid.

Lokale Economie

De bakermat van een succesvolle economie is een sterke en diverse productiesector.

Buitenlands Beleid

Een goed buitenlands beleid is van wezenlijk belang voor Suriname, wij willen de vooraanstaande positie die Suriname had weer terug.

Onderwijs

Een goed en geolied onderwijssysteem is de garantie voor de continuiteit van Suriname.

De Sociale Kracht

Join Nu

Help meewerken, aan t opbouw van Suriname.
Sluit je aan bij de Sociale Kracht.

Evert Karto

Kontakt Ons

Telefoon:
Admin: 402995
Mobiel: 8754034

Email:
info@pertjajah.sr
 

Adres:
Mangrovestraat #17
Beekhuizen
Paramaribo – Suriname