Pertjajah Luhur Partijbestuur

Doelstellingen van de Partij

De partij is een politieke organisatie die op basis van democratische principes mede richting geeft aan de nationale ontwikkeling van Suriname en zich ten doel stelt;

  1. het bevorderen van de sociaal-democratische,de politiek-bestuurlijke en cultureel-educatieve ontwikkeling van de Surinaamse natie
  2. het waarborgen van de politieke zelfstandigheid en de staatkundige soevereiniteit van de Surinaamse natie,
  3. het bevorderen van stabiliteit van de Surinaamse natie,
  4. het vestigen en waarborgen van een ware democratische staatsorganisatie,waarbij de hoogste macht is toebedeeld aan de door middel van algemene ,vrije en geheime verkiezingen gekozen volksvertegenwoordiging
  5. het garanderen en in stand houden van de rechtstaat
  6. het bevorderen van een harmonische internationale samenwerking
Belangrijke telefoonnummers
Partijorgaan Naam Voornaam Functie Tel.nr Emailadres
Bestuur Partijraad Setrowidjojo Hendrik Voorzitter 8777780 hssetro@yahoo.com
Hoofdbestuur Soentik Robert Secretaris 8622038 plsecretariaat@gmail.com
Adviesraad Soetosenojo Ruben Fgd Voorzitter 8520054 rubenossoeto@gmail.com
Vrouwenraad van Varsseveld Rossete Voorzitter 8582448 roxette_36@hotmail.com
Jongerenraad Chan Jon Chu Richan Voorzitter 8946001 richanchantab@gmail.com
Kennisinstituut Eskak Nassier Voorzitter 8913452 nasieresk@gmail.com

UNITED WE STAND

Bebarengan Kita Kuwat