Opofferingsgezindheid PL leden goed tot uiting gekomen

pixel

Persbericht        

Maandag 12 augustus 2019

 

Opofferingsgezindheid PL-leden komt goed tot uiting tijdens Ied-Ul-Adha

 

Tijdens Ied-Ul-Adha is de opofferingsgezindheid van leden van de Pertjajah Luhur (PL) bijzonder goed tot uiting gekomen. Terwijl de ene groep onder leiding van ustaad Nasier Eskak vijf stieren naar het abattoir brengt en erop toeziet dat het slachtproces halaal geschiedt, staan andere groepen klaar bij het partijcentrum te Beekhuizen om het vlees te snijden, te verpakken en te verdelen. Ondertussen is het team van de keuken ook al bezig te koken voor de werkers.

 

Voor PL-voorzitter Paul Somohardjo is het bijzonder prettig om te zien hoe de leden in gotong-royong-verband de werkzaamheden aanpakken. Hij zegt dat het een mooie afsluiting is van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van The Day of the Wong Jawa op 9 augustus, een evenement die alle verwachtingen heeft overtroffen. Leden en sympathisanten hebben zich enorm ingezet om de herdenking van 129 jaar Javaanse Immigratie tot een overweldigend succes te maken.

 

Met het offeren van de stieren tijdens Ied-Ul-Adha worden de werkers van de partij ook erkend, stelt de PL-voorzitter. Zij krijgen als groep namelijk een derde van het vlees dat is geofferd.

Zoals de Koran het voorschrijft, is een derde deel van het vlees voor degenen die het dier hebben geofferd, terwijl een derde deel voor familie en vrienden is en het laatste derde deel voor de armen en minderbedeelden in de samenleving.

 

‘Maar wie is nu arm?” vraag Somohardjo zich retorisch af, “Technisch gezien is nu bijna een ieder van het volk ernstig verarmd.” De PL-voorman heeft daarom een ieder, die daartoe de ruimte heeft, opgeroepen om vlees te komen halen bij het partijcentrum te Beekhuizen. Degenen die gehoor hebben gegeven aan de oproep hebben inmiddels hun vleespakket ontvangen. De PL-voorzitter is er tevreden over dat ook deze Ied-Ul- Adha tot een goed einde is gebracht. ​​