Ontbreken termijn noodwet vergroot kans op misbruik

Wat het precieze doel is van het afkondigen van een uitzonderingstoestand staat nergens in de conceptnoodwetgeving. Ook is er geen duidelijke termijn opgenomen, zoals artikel 23 van de grondwet vereist. Evenmin welke concrete maatregelen zullen worden getroffen. De conceptwet goedkeuren in deze vorm betekent dat de regering een vrijbrief krijgt om naar willekeur maatregelen te treffen en dat vergroot het risico op machtsmisbruik enorm. Dit stelt de voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo.

Hoewel de PL het ermee eens is dat bijzondere maatregelen moeten worden getroffen om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, vindt de partij het afkondigen van een noodwetgeving, zoals deze in concept is opgemaakt, niet noodzakelijk. PL stelt dat in de concept noodwetgeving geen enkele waarborging is opgenomen die garanderen dat de te nemen maatregelen die de rechten van de mens inperken, strikt genomen worden om de gezondheid te beschermen en de veiligheid te garanderen.

De PL zegt bij monde van partijvoorzitter Paul Somohardjo dat de noodwetgeving misbruikt kan worden door de regering om zo lang mogelijk aan de macht te blijven. Het vonnis tegen president Desi Bouterse staat recht overeind en de regeringspartijen weten dat bij overname door een andere regering verantwoording zal worden gevraagd over de vele verdwenen miljoenen van het volk. Het is dan ook geen wonder dat alle redenen worden gezocht om een noodtoestand af te kondigen, deze keer onder het mom van Covid-19 en onder de noemer van uitzonderingstoestand.

Somohardjo vindt het een lichtpuntje dat in China, waar het virus voor de eerste keer van zich had laten horen, een voorzichtig herstel te merken is en langzaamaan de lockdown wordt opgeheven. Hij wijst er op dat Covid-19 over de hele wereld slachtoffers heeft gemaakt, met honderdduizenden besmette personen en duizenden doden. Wereldwijd zijn er landen die bijzonder zwaar getroffen zijn door het virus. Toch heeft geen enkel land de noodtoestand afgekondigd. In Suriname zijn er tot nu toe tien besmette personen geregistreerd.

“We gaan de zaak niet bagatelliseren, maar er is geen reden om over te gaan tot het uitroepen van een uitzonderings- of noodtoestand. En als je vindt dat je toch daartoe wil overgaan, dan moet er een veel breder draagvlak zijn, niet alleen van het parlement, maar ook het bedrijfsleven, de banken, de religieuze organisaties, kortom, alle actoren moeten betrokken zijn. Want het gaat niet om slechts één partij, het gaat om geheel Suriname. En als we niet oppassen en deze wet wordt doorgedrukt, dan krijgen we een totale economische neergang. Want onze gezondheid is zeer belangrijk, het is priority number one, maar wij moeten ook blijven kijken naar mogelijkheden om ons land te ontwikkelen.”