PL wil zetels behouden voor het volk

Wij zijn dienaren van het volk. Onze adspirant DNA-kandidaten zullen dat
ook moeten bewijzen. Zij zullen zich inzetten om persoonlijk de goederen te
bezorgen bij buurtbewoners, die basisgoederen hebben besteld bij de
eenheidscentra van de Pertjajah Luhur (PL). Onze kandidaten zullen ook
een kaalplukcontract tekenen. Wie niet wil tekenen, wordt geen kandidaat.
De zetel van het volk moet blijven bij het volk. Als je weg wil, dan mag je
gaan, ga, maar ga niet weg met zetel van het volk.

Woorden van PL-voorzitter Paul Somohardjo zaterdagavond bij de opening
van een eenheids- tevens distributiecentrum van de partij aan de Javaweg
te Lelydorp. De PL-voorman hield het goed opgekomen publiek voor dat
ons land nu met miljoenen schulden zit en een failed state is, zoals blijkt uit
de rating die aan Suriname is toegekend door het internationale
ratingbureau Fitch. “De regering heeft ons tot een junkstaat gemaakt. Geen
enkele bank wil ons nog geld lenen. We zijn niet in staat onze schulden
terug te betalen”, zei Somohardjo.

Hij vroeg zich af hoe het mogelijk is dat ruim USD 100 miljoen aan
kasreserve is verdwenen, geld dat bij de Centrale Bank van Suriname in
beheer is gegeven door de particuliere banken. Het gaat om spaargelden
van burgers. “Hoe kan geld van de CBvS verdwijnen? Je geld is nergens
veilig.” Hij vond het erg jammer dat vicepresident Ashwin Adhin, die uit een
familie met een respectabele naam komt, die naam te grabbel gooit door te
verdedigen dat die USD 100 miljoen gebruikt mag worden voor de aankoop
van aardappelen en uien.

Het gezegde “Wie met pek omgaat wordt ermee besmet” gaat in dit geval
helemaal op, stelde Somohardjo. Hij verwees hiermee naar het feit dat
Adhin ervoor heeft gekozen zitting te nemen in een regering van een NDP-
signatuur die bekendstaat om haar wanbeleid. “Je kunt alles verliezen, maar
behoud je eer en waardigheid. Wij gaan voor rechtvaardigheid, wij strijden
voor gelijke rechten en inspraak voor onze kinderen en kindskinderen. Ik
hoef geen baas te worden, maar wil ook geen knecht zijn”, zei Somohardjo.

Volgens PL-ondervoorzitter Nasier Eskak, die ook adspirant DNA-kandidaat
is in Wanica, zal de partij op 25 mei 2020 afrekenen met kiezersbedrog.
Beloftes die deze regering heeft gedaan voor goed onderwijs en een
versnelde welvaart zijn niet nagekomen. Beloften voor een goede baan en
voldoende eten op tafel ook niet. Integendeel zijn vele burgers vandaag de
dag niet in staat om te sparen, laat staan om een eigen huis te bouwen.

Eskak stelde dat de president in feite de vader des vaderlands is en als
een goede vader al deze problemen zou moeten aanpakken. Degenen die
het geld van het volk verkwisten zou hij ook moeten aanpakken. In de
praktijk gebeurt dat echter niet. “In 2019 zei de NDP: ‘Yes, we can do the
job.’ Den man du a wroko? Nee!”, aldus Eskak.