Nasier Eskak pleit voor minder bevoegdheden president

Nasier Eskak, ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vindt dat de president teveel bevoegdheden heeft en daar misbruik van maakt. Hij pleit daarom voor een grondwetswijziging, waarbij de taken en bevoegdheden van de president beter in balans zijn met de overige twee machten, te weten De Nationale Assemblee (DNA) als wetgevende macht en de rechterlijke macht.

Eskak heeft dit aangekaart tijdens een drukbezochte ressortvergadering van de partij, zaterdagavond in Nickerie. Volgens de PL-ondervoorzitter bood – op basis van de trias politica – de grondwet van 1975 een betere balans tussen de drie gescheiden machten. In 1987 werd echter de grondwet gewijzigd en kreeg de president veel meer bevoegdheden, dit volgens hem mede als doel de militaire dictatuur weg te werken en de toenmalige militaire machthebbers terug te wijzen. Inmiddels zijn we meer dan 30 jaren verder en is de grondwet opnieuw aan herziening toe, meent Eskak.

De afgelopen negen jaren hebben duidelijk uitgewezen dat de president misbruik maakt van diens vele bevoegdheden. Ongeacht het belang van het volk, wanneer de president mensen wil beschermen die de wet hebben overtreden, kan hij dat bij gewone meerderheid doen. Eskak noemde als een van de laatste voorbeelden de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, waarbij de strafbepaling eruit is gehaald, enkel en alleen om de minister van Financiën te beschermen. De PL-topper wil ook af van de bepaling dat districtscommissarissen worden benoemd door de president. “Die moeten door het volk worden gekozen, anders zijn ze gewoon een verlengstuk van de president”, betoogde hij.

Eskak vroeg zich verder af waarom mensen zoveel kritiek hebben op de eenheidsbeweging die door de PL wordt gepropageerd. Dit is niet iets van nu. Al vanaf 2010, toen het Jawablok werd gepresenteerd aan het volk, was er zoveel kritiek erop. Dit, in tegenstelling tot het blok dat onlangs werd gevormd door de Surinaamse nakomelingen van de tot slaaf gemaakten, die afkomstig waren uit Afrika. “Dan hoor je geen kritiek. Maar als wij onze eenheidsbeweging propageren, dan worden we beschuldigd van etnische blokvorming en etnische politiekvoering.”

De geschiedenis heeft volgens Eskak duidelijk uitgewezen welke mensen de partij op haar kandidatenlijsten plaatst en wie allemaal in aanmerking komen voor hoge posities. “Echt niet alleen Javanen. We zijn een partij met een sterke Javaanse basis, maar bieden meer dan genoeg ruimte voor alle andere etniciteiten om samen met ons het land te helpen ontwikkelen.” In dit kader stelde PL-voorzitter Paul Somohardjo tijdens de ressortmeeting in Nickerie de retorische vraag waarom de partij haar basis niet zou mogen verstevigen. “Javanen zijn toch ook een deel van het Surinaamse volk?”