PL Karavaan in opmars

De verkiezingscaravaan van de Pertjajah Luhur (PL) gaat in volle vaart richting mei 2025. Er zijn tal van activiteiten gepland om de verkiezingswinst te behalen. Zo is de PL en de ABOP bezig met gesprekken over een eventuele samenwerking om als 1 partij de verkiezingen in te gaan. Indien alles in kanen en kruiken is, zal op 5 december tijdens de jaardag van de PL, een partijcongres worden gehouden om de partijraad en –structuren op de hoogte te stellen van de bereikte resultaten over de samenwerking tussen de PL en de ABOP. Deze mededeling werd vandaag gedaan door PL- voorzitter, Paul Somohardjo tijdens een belegde persconferentie in het PL centrum.

De PL is aangevangen met het voeren van zware campagnes en heeft ook tal van festiviteiten op schema. Zo zal de partij vanaf volgende week naar alle ressorten gaan. Dit zal steeds elk weekend gebeuren. De aftrap van de reeks van de ressortmeetingen wordt op 19 juli gegeven in het ressort Koewarasan. De partijvoorzitter geeft aan dat bij deze meetingen het niet alleen zal gaan over informatie sessies, maar worden ook sociale- en sportactiviteiten meegenomen. Elk evenement gaat gepaard met een wandelloop van 2,5 kilometer.

Op 9 augustus, the day of the Won Jowo of de dag van de Javaanse Immigratie zal de PL een grootse viering houden op Mariënburg. “Zelfs regen, storm, bliksem en donder gaat ons tijdens deze manifestatie niet tegen kunnen houden”.
Een ander hoogtepunt voor de PL is de Bigi Sma dey. Het is een ‘baby’ van de PL geweest. Op 6 oktober zal de PL na ruim 12 jaren weer een allergrootse Bigi Sma dey organiseren op Colakreek. De laatste Bigi Sma Dey dateert van 4 november 2012. Somohardjo mikt op een aantal van 1000 bussen en meer. Hij benadrukt dat de Bigi Sma dey geen politieke stunt is. De partij heeft de seniore burgers nooit in de steek gelaten. Deze dag is jaarlijks door de PL georganiseerd maar dan op kleinere schaal.

Informatieavond Pertjajah Luhur

“Countdown naar verkiezingen gestart”

De eerste informatie- avond van de Pertjajah Luhur (PL) van een reeks van 15 informatie-avonden is gisteren gestart. Tijdens deze eerste sessie zijn de partijstructuren en de verschillende vertegenwoordigers van de partijkernen ingelicht over de gewijzigde kiesregeling. Zij werden in het Lalla Rookh gebouw door de inleider, Mohamad Eskak, tevens de directeur van Binnenlandse Zaken (BiZa) ingelicht over de veranderingen van de kieswet.

De PL topman, Paul Somohardjo, acht het nodig dat alle partijstructuren en –kernen genoegzaam en accuraat worden geïnformeerd over de gewijzigde kiesregeling, zodat zij op hun beurt de boodschap duidelijk en correct kunnen overbrengen naar het volk. Volgens de PL- voorzitter hebben velen gehoord over de gewijzigde kiesregeling, maar zijn niet op de hoogte van de wijzigingen en de veranderingen met betrekking tot de stembusgang.

Met de goedkeuring van de gewijzigde kiesregeling in mei 2024 heeft Suriname nu in plaats van een districtenstelsel en personenmeerderheidsstelsel een landelijk evenredigheidssstelsel bij meerderheid en voorkeurstemmen. Dat wil zeggen dat kiesgerechtigden ongeacht hun woonplaats willekeurig mogen stemmen op elk DNA-kandidaat die ze willen kiezen. Wat betreft de ressortraadskandidaten mogen de kiezers stemmen op de kandidaten of 1 kandidaat van het ressort waar zij woonachtig zijn. “Dus dat is een wezenlijk verschil in vergelijking tot het oude stelsel”, merkt Eskak tijdens zijn inleiding op.

De 2e ondervoorzitter van de PL meent dat nu, de juiste informatie is verstrekt aan de kernen en structuren, de partij verschillende strategieën kan uitstippelen die naar de verkiezingswinst moeten leiden. “We zijn dan allemaal geïnformeerd over de gewijzigde kiesregeling en kunnen wij binnen het kader van wet- en regelgeving werken naar een maximale winst uit de verschillende activiteiten die wij als partij ontplooien”.
Het is Eskak tijdens de vragenronde opgevallen dat er tal van onduidelijkheden zijn over verschillende onderwerpen. Er zullen meerdere infosessies volgen, zodat de partij ook vanuit de structuren en de achterban kan vernemen over de onduidelijkheden die er heerst”. De infosessies moeten mede helpen de kwaliteit van de verkiezingen te waarborgen, zodat er geen kans is voor eventuele fake nieuws, of verkeerde interpretatie van zaken. Doordat men accuraat is geinformeerd kunnen zij zaken verduidelijken en corrigeren.

Volgens Eskak is de PL een partij die zich heel erg inzet voor sociale rechtvaardigheid. Hij merkt op dat er heel veel ongelijkheid heerst binnen de gemeenschap. Er is een duidelijke gap tussen arm en rijk vanwege de financiele situatie. “ Dat is heel erg merkbaar en voelbaar.” De PL wil zich inzetten om die sociale ongelijkheid binnen de gemeenschap te verkleinen doormiddel van goed sociaal beleid, goed bestuur en het plaatsen van integere kandidaten op sleutelposities om Suriname welvarend te maken

Dag van de afschaffing van de slavernij in Suriname.

Hoe mooi het om op deze historische dag een mooi bericht te lezen:

Surinaamse Joan verloor als kind Nederlands paspoort, maar krijgt nu toch verblijfsvergunning: ‘Ketting is nu echt gebroken’

Zie  website :  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/surinaamse-joan-verloor-als-kind-nederlands-paspoort-maar-krijgt-nu-toch-verblijfsvergunning-ketting-is-nu-echt-gebroken/

Als je dit leest bekruipt je het gevoel van boosheid. Boosheid omdat de toenmalige regering en onderhandelaars in de periode 1975, heel lichtvaardig zijn omgegaan met de nationaliteitenkwestie. Duizenden Surinaamse inwoners van het toenmalige koninkrijksdeel Suriname zijn hiervan de dupe geworden. Behalve de ellende die deze onduidelijke nationaliteitenkwestie, speelt ook nog de kwestie van de AOW-rechten voor Surinamers.

Wanneer volgt de echte reparatie van het ‘AOW-gat’ van Surinaamse Nederlanders?
+ Leeslijst
OPINIE
Ongelijkheid Surinaams-Nederlandse ouderen hebben als voormalige rijksgenoten recht op volledige AOW, betogen Franca van Hooren en Eline Westra. Een eenmalige vergoeding voldoet niet.

Wij kunnen de tijd niet terugdraaien.


De politieke beweging Pertjajah Luhur (toen Pendawa Lima ) had toentertijd felle protesten gevoerd. Helaas waren de toenmalige bestuurders te arrogant en doof voor de inbreng van de oppositie met name van Slamet Paul Somohardjo.

Zie hiervoor de notitie over de onafhankelijkheid. Te bevragen bij de redactie van www.pertjajah.sr

Het moet wel als een dure les gezien worden.

Wij wensen alle Sranan man en uma, diaspora familie een vreugdevolle en gezegende keti koti toe.

Odi odi
Redaktie website

Pertjajah Luhur sluit eerste ronde ressortmeeting af: vrouwen in opmars.

Vrouwen zullen na de verkiezingen van mei 2025 een prominentere rol vervullen binnen de politiek. Na vijf ressortvergaderingen van de Pertjajah Luhur (PL) is dit de conclusie die verschillende partijtoppers hebben kunnen waarnemen. Bij de afsluiting van deze eerste ronde ressortmeetings te Koewarasan serie C, afgelopen zaterdag in het PL-centrum is duidelijk gemaakt dat de partij nog meer invulling wil geven aan het sociaal beleid, waarbij de rol van de vrouw in de politiek niet te onderschatten zal zijn. Daarom wil de partij vrouwen meer inspraak geven in het beleidsvormingsproces van het land, temeer de partij een breed georiënteerde visie en dus geen onderscheid maakt tussen man en vrouw of ras of religie.

PL-ondervoorzitter Bronto Somohardjo, zegt dat gelet op de aanwezigheid en participatie van zovele vrouwen in de PL, hij het gevoel heeft dat de eerstvolgende functies van voorzitter, ondervoorzitter en parlementariër zullen worden bekleed door de vrouwen. Om die doelen te bereiken zal harder gewerkt moeten worden, waarbij er harde woorden kunnen vallen. “De politiek is geen mini playback show, maar is heartfelt, met als doel meer inspraak hebben voor je volk.”

De districten Wanica en Paramaribo, zullen volgens de PL-ondervoorzitter, het politiek slagveld zijn tijdens de verkiezingen van 2025. Vele politieke partijen zullen huis aan huis komen om vele beloftes te doen, te prediken over sociaal zijn en gelijkwaardigheid, maar Somohardjo jr. waarschuwt de samenleving om zich hierdoor niet te laten misleiden. “Het is alleen de PL die sinds haar oprichting sociaal is, en niet omdat ‘sociaal’ nu in de mode is.” De PL- ondervoorzitter roept de misleidde PL’ers om terug te komen naar hun politiek huis voor een sociale Suriname.

PL-hoofdbestuurslid Joan Salamin- Tajib heeft als jonge vrouw gekozen om deel uit te maken van de PL, omdat de jongeren ook verschillende doelen en veranderingen nastreven. Enkele hiervan zijn vertegenwoordigen van jongeren stem, beïnvloeding van beleid en maatschappelijke verandering. Salamin roept de jongeren op om ook te participeren in de politiek.

De PL- voorzitter, Paul Somohardjo geeft aan dat in verband met de heilige maand Ramadan de ressortvergaderingen voorlopig worden gestopt. “Omdat de mens niet alleen water en brood nodig heeft om te leven, maar zich ook spiritueel moet versterken middels vasten en bezinning.”

Op Paramaribo na is het district Wanica het grote kiesdistrict, waar de politieke battle in 2025 zal plaats vinden. Met het huidig kiesstels van evenredigheid is dit district nu goed voor zeker 12 of 13 zetels. De PL-voorzitter heeft alle geloof en vertrouwen in de kiezers en weet dat de samenwerking tussen de ABOP en de PL, ervoor zal zorgen dat meer dan de helft van deze zetels zullen worden behaald. De PL heeft zich ten doel gesteld om een rechtvaardiger en beter sociaal beleid uit te voeren voor alle Surinamers, maar dan alleen als de PL aan de macht komt.

Nasier Eskak, de 2e ondervoorzitter van de PL, geeft aan, dat net als de heilige maand Ramadan in aantocht is, zo ook de verkiezingen in aantocht zijn. Beiden hebben iets gemeen met elkaar en brengt zowel individuele al collectieve voordelen met zich mee. “Beide brengen hoop met zich mee, hoop op verbetering, hoop op verandering en hoop op een beter leven.”

Daarom doet Eskak een beroep op de samenleving om hun stem uit te brengen op de PL, welke kan bijdragen tot deelname in de regering en dat daardoor het sociaal beleid effectiever kan worden uitgevoerd.

Ressort meeting Koewaran, zaterdag 24 februari 2024.

Een mooie geslaagde meeting vol politieke boodschappen, dans en cultuur, kraampjes met vele lekkernijen landbouwproducten, food caravan met goedkope basis goederen, Javaanse dansen, brassband,
karaoke,wielspel, djaran kepang, en veel meer.
Deze meeting is de afsluiting van een reeks meetings in de eerste ronde.

De partij blikt terug op de geslaagde reeks.
Samen kunnen wij constateren dat :
– De partij klimt uit een diep dal,
– Velen teruggekeerd zijn naar hun thuisbasis Pertjajah luhur,
– Er een groei en toevoeging is van de verschillende etnische groepen in de basis van de wong Jawa,
– Het vertrouwen is hersteld,

Dit is de eerste ronde.De diverse actoren zijn gecheckt en in place gezet. Alle partijstructuren, werkarmen zoals de units, raden en kernen zijn in stelling gebracht.

Na de maand Ramadan gaan wij op versnelling twee.Wij gaan ons fysiek en geestelijk voorbereiden hiervoor.
Nog meer dan ooit streven wij naar een maximale overwinning samen met onze politieke partner de Abop.
Hoe meer zetels hoe meer wij de programma idealen van Pertjajah luhur kunnen realiseren .
Het sociale gezicht en paragraaf in alle overheidsprogrammas.
Her hoofdbestuur en partijraad PL bedankt de Surinaamse gemeenschap voor het gestelde vertrouwen.

Een gezegende maand Ramadan toegewenst.
PL Secretariaat

Ressort meeting Para Zondag 18 februari 2024

Mooi om te zien de grote opkomst.PL-ers en ABOP-ers:Niet alleen inwoners van Para Oost,maar ook inwoners van Bernarddorp hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om te komen genieten van cultuur en de komen luisteren naar de boodschappen van de Pertjajah Luhur. Ook maakten zij gebruik om goedkoop inkopen te doen bij de PL food caravan.
Master of ceremony bpk.Lèlès Pawirodinomo (ex DNA lid)was goed op dreef.
Elke spreker gaf hun verbondenheid en het met het district Para aan.Ook wat het district Para aan potentie heeft ‘m.b.t.werkgelegenheid.
Bijvoorbeeld ananas- en cassaveteelt.

Dat de Pertjajah Luhur groeit lijdt geen twijfel. Vele kiezers die van huis uit PL-ers zijn, hebben bij de verkiezingen van 2020 een “verkeerde afslag” genomen .Zij zien in dat zij een verkeerde keuze hebben gedaan.
Ondervoorzitter bpk.Nasier Eskak zegt toepasselijk: it’s Just a matter of time.Geduldig heeft PL gewacht op de terugkeer van de partijgenoten. Al hamdu lilaah:
Zij zijn nu allemaal terug bij hun vertrouwde PL huis.En als een goed huisvader ,verwelkomt de voorzitter allen.Wees welkom .
Op deze ressort meeting heeft de partij ook mogen verwelkomen dhr.Louis Vismale van de stichting 1voo12.Een sociaal bewogen persoon is hij verwelkomt en opgenomen bij de grote familie Pertjajah luhur.
Gastspreker/afgevaardigde en DNA lid van de ABOP dhr.Ramon Koedemoesoe ging in op de hechte band tussen PL en ABOP. Deze hechte band is gebaseerd op de vriendschap tussen PL voorzitter Salam Somohardjo en voorzitter/vice president dhr.Ronnie Brunswijk.Samen hebben deze twee leiders gezorgd voor terugkeer van de democratie in Suriname .De V van vriendschap.
En de vriendschap is gebaseerd op vertrouwen. De V van vertrouwen.
Dhr.Koedemoesoe roept de achterban van PL en ABOP op, om de vriendschapband van deze 2 leiders als voorbeeld te nemen. Hij roept op :”PL-ers en ABOP-ers zijn broeders en zusters van elkaar “.

Minister Bronto Somohardjo geeft aan de toehoorders het advies niet te luisteren naar de lasterpraatjes van de tegenstanders.
Voorzitter Salam Somohardjo herhaalde de oproep van de vorige sprekers:
De PL is bereid u te helpen:
De PL kan helpen om een bedrijf op te zetten. Het schrijven van een bedrijfsplan en zoeken naar bedrijfsfinanciering bij de verschillende fondsen.Creer je eigen werkgelegenheid. Wacht niet op werk bij “lanti”.
Hij ondersteunt de oproep van de voorzitter v.d.vrouwenraad mevr.Toeti Abbas dat vrouwen nog veel meer moeten participeren in de politiek. Mevr. Toeti Abbas pleit voor een toevoeging bij de PL ster: de V van vrouwen

De voorzitter roept de aanwezigen op om de Pertjajah Luhur te helpen aan meer zetels.”Geef PL, de sociale kracht, meer macht, zodat de PL meer kan doen voor sociaal zwakkeren, ouderen, jongeren, scholieren en studenten, kleine landbouwers en zelfstandigen.Ooit was district Para welvarend.Grote bedrijven als Suralco en Billiton waren hier gevestigd.Samen moeten wij zorgen voor de terugkeer van de welvarende en bloeiende Para.
De voorzitter roept de Paranen op: Samen te werken en te bundelen.Samen op weg naar de victorie. De V van victorie.
Tot slot dankt de voorzitter het management team van Para en de aanwezigen. De organisatie zorgde voor heerlijke bamisoep en drank voor alle bezoekers en konden de aanwezigen de benen losgooien op de tonen van de topformatie the music celebrators.
PL Secretariaat.

Ressort meeting Tijgerkreek Saramacca zaterdag 17 februari 2024

Afgelopen weken hebben kernleden,samen met minister Ramsaran en voorzitter Salam Somohardjo huis aan huis bezoeken gebracht aan de burgers van ressort Tijgerkreek.Zij hebben geluisterd naar hun wensen en behoeften.Tegelijk werden de burgers uitgenodigd voor de ressort meeting. Velen reageerden enthousiast en zegden toe te zullen komen.En zij hielden woord.Honderden bewoners van Saramacca kwamen genieten van jaran kepang ,Javaanse dansen ,toespraken van Pertjajah luhur prominenten.Enkele aandachtspunten van de toespraken.

De Pertjajah Luhur heeft bij de verkiezingen van 2020 niet goed gescoord. Vele burgers geloofden in de loze beloften van andere partijen. Zij werden verleid en misleid. De burgers hebben dit nu ingezien. Nog meer dan ooit zijn zij nu overtuigd van de oprechtheid en daadkracht van Pertjajah luhur. Met de presentatie van de jonge sprekers zoals Xiaobao Zheng,Rosette Varsseveld,Kathleen Rodiwongso,Shasvien Nirmal,Ferdo Samijadi,Toeti Abbas, Enrique Dipotiko en natuurlijk de jongste ministers Bronto Somohardjo en Uraiqit Ramsaran ,toont de partij de verjonging aan. De V van verjonging.

Op deze ressort meeting werd Sally Kartopawiro van de alombekende groep Sambel trasi gepresenteerd . De V van verbinding met de LGBT gemeenschap.
Voorzitter Salam Somohardjo is blij dat velen weer thuis zijn teruggekeerd bij hun partij Pertjajah luhur.
Hij is ook trots om dit talentvolle jonge team verder te coachen. Hij zal zijn jarenlange ervaring en expertise hiervoor inzetten.
Er is nog veel werk te verzetten in district Saramacca:
Goede transport voor de studenten,ondersteuning landbouwers,klaarstomen en onderwijs aan jongeren om bij Staatsolie te werk gesteld te kunnen worden.In eenheid en saamhorigheid gaan wij samen op weg naar overwinning op 25 mei 2025. De V van Victorie .
De voorzitter bedankte de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen in Pertjajah luhur.
Na de toespraken konden de aanwezigen heerlijk genieten en dansen met de muziekband Irama Smeltkroes o.l.v.Mantje Karso.
PL Secretariaat.

Huis aan huis: ontmoetingen met burgers van Saramacca

Voorzitter Salam Somohardjo, minister Ramsaran vergezeld door partijgenoten gingen op vrijdagmiddag 16 februari 2024 burgers van Saramacca bezoeken.
Warme vriendschapsbanden werden aangehaald.Voorzitter Somohardjo haalde vele mooie herinneringen van tientallen jaren geleden. Minister Ramsaran maakte kennis met de trouwe stonfutu’s van de partij. Loyalisten als bpk. Jatin, bpk. Wagirn, bpk Bhoekari deelden mooie herinneringen met ons.
Ook werden gesprekken gevoerd met hardwerkende landbouwers. De voorzitter en de minister wees hun op de mogelijkheden van fondsen.Indien gewenst kunnen deze landbouwers hulp en advies vragen bij de PL unit Fondsen.
De burgers stelden het bezoek op prijs ,en zullen ook aanwezig zijn op de ressort meeting van zaterdag 17 februari bij PL centrum Catharina Sophia.

Bureau Secretariaat PL.

PL installeert 8- tal raden

PL installeert 8- tal radenDe Pertjajah Luhur (PL) heeft onlangs een 8- tal raden geïnstalleerd. Deze zijn: de Adviesraad onder leiding van Kenneth Lo-A-Njoe, de Vrouwenraad met Toetie Abas als voorzitter, het Wetenschappelijk Bureau onder leiding van Radjkumar Kirpal en de Jongerenraad wordt gestuurd door Muhamad Firdaus Samijadi. De Raden van Fondsen, Grondzaken, Rechtspositie en BAZO/BZV/KKV vallen respectievelijk onder leiding van Radjkumar Kirpal, Kaminie Tajib, Eskak Mohamad Nasier en Andy Atmodimedjo.De verschillende raden hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid bij de behandeling van klachten van de samenleving.

Paul Somohardjo, de voorzitter van de PL geeft in een gesprek aan dat het veelvuldig voorkomt dat bij tal van zaken er onvolledige tot geen juiste informatie wordt verstrekt aan de burgers. Of wanneer men zich voor enige informatie wendt tot een kantoor of bureau ze steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd. De PL, die de sociale kracht uitdraagt neemt alle klachten heel serieus en heeft de raden de taak meegegeven om de samenleving te helpen door oplossingsgericht te werken. “Wij zijn de partij met de sociale kracht en wij moeten het volk dienen. Het moet niet blijven bij een belofte”.

De samenleving kan zich met al haar klachten wenden tot de District- en Ressortbesturen van de PL evenals het managementteam. De klachten worden dan verder op het bord gelegd van de desbetreffende Raden. De verschillende Raden moeten 2-wekelijks verslag uitbrengen aan de voorzitter van de PL. Zij moeten de schouders onder het werk zetten in het belang van alle burgers, zegt Somohardjo. Indien er klachten of problemen zijn die niet door de partij opgelost kunnen worden, zal de partijvoorzitter de hulp inroepen van de Raad van Ministers of zelfs President.

Pertjajah Luhur verstrekt schoolpakketten aan scholieren

De Pertjajah Luhur(PL), houdt haar motto ‘de partij met de sociale kracht’ heel hoog in het vaandel. De voorzitter van de PL, De partij met de sociale kracht heeft gemeend om deze kinderen een helpende hand te bieden en organiseerde afgelopen zondag haar eerste fundraising event in Nickerie. Met deze inzamelingsactie zijn schoolbenodigheden aangeschaft voor de kinderen die het heel hard nodig hebben. Er zijn in totaal 300 schoolpakketten verstrekt.

De partijtopper geeft aan dat zijn partij elk kind, die het moeiljk heeft graag had willen helpen, maar dat jammer genoeg niet kan. De partij-voorzitter hoopt dat dit initiatief van de PL als voorbeeld kan dienen voor andere partijen en organisaties om schoolpakketten te verstrekken aan minder bedeelde kinderen. Volgens Somohardjo worden niet alleen PL’ers bedacht met een schoolpakket, maar de zwaar behoeftigen. Deze fundraising wordt verder uitgezet in de overage distrikten.

Mohamed Eskak, de ondervoorzitter van de PL geeft aan dat de bedoeling van de fundraising is om de vergaarde middelen terug te geven aan de gemeenschap. Dit heeft de partij sinds haar ontstaan gedaan. Als onderzoorzitter is hij heel blij dat de partij in deze economische moeilijke tijd, kinderen blij heeft kunnen maken met een schoolpakket. “We weten allemaal dat de situatie in het land nog niet rooskleurig is. De regering doet er alles aan om die verlichting te brengen. Als PL zijn wij één van de coalitie leden binnen de regering. Maar ook daar buiten draagt de partij onder aanvoering van Somohardjo haar steentje bij om de urgente financiéle noden en basisbehoeften die er leven binnen de gemeenschap te verlichten.”

De ondervoorzitter geeft aan dat met deze schoolpakketten, de schoolgaanden op glo, mulo en middelbaar niveau alvast het nieuwe schooljaar mee kunnen beginnen. “Ik hoopt dat in navolging deze bescheiden bijdrage mag meehelpen om als ouder/ verzorger wat verlichting te kunnen voelen in deze finaciele- economische moeilijke tijd”. Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter bedankten de PL-structuren van Nickerie voor hun inzet en het welslagen van de fundraising event.